Vi har kommit till vägs ände

1 jun

Förbifart Stockholm är en återvändsgränd.
Det är dags att sätta P för eländet.
Vi har kommit till Vägs Ände.

Klimatförändringarna påskyndas i högt tempo men trots det fortsätter byggandet av motorvägar som leder till ökade transporter med fordon som går på fossila bränslen. ”Förbifart” Stockholm, som just har börjat förberedas, kostar enorma summor och dränerar resurser så att kollektivtrafiken kommer dras ner. Projektet visar med all tydlighet vem som förlorar och vem som vinner på denna politik: Utsläppen kommer framför allt att drabba människor i fattigare områden.

Vi kommer arrangera en vecka av aktioner, workshops, kulturaktiviteter med mera. Med en civil olydnadsaktion kommer vi säga ifrån mot fossilindustrin och massbilism i städer.

Vi är ett öppet nätverk av organisationer, grupper och individer från hela landet som tillsammans tar ställning mot fossil infrastruktur och det orättvisa ekonomiska systemet. Vi är en del av den globala gräsrotsrörelsen för klimaträttvisa och demokrati. Kom med!