Vägs Ände

Bygget av Förbifart Stockholm blockerades den 12 augusti.
Läs mer om vad som hände här!

Klimatförändringarna påskyndas i högt tempo. Trots det fortsätter byggandet av motorvägar, som leder till ökade transporter med fordon som drivs av fossila bränslen.

“Förbifart” Stockholm, som just har börjat förberedas, kostar enorma summor och dränerar resurser från kollektivtrafiken.

Projektet visar med tydlighet vem som förlorar och vem som vinner på denna politik – utsläppen kommer framför allt att drabba människor i fattigare områden.

Följ oss på facebook och twitter och på denna sida förstås!

Nyheter