Miljörättvisa

Utsläppen drabbar inte alla lika mycket, utan fattiga förorter får huvuddelen av de negativa effekterna. Luftkvalité är en tydlig indikator: och det är kring Järvafältet som det beräknas bli värst – områden där folk också kör mindre.

Medan det innerstaden pratas om bilfria gator och promenadmöjligheter, byggs det längre ut från centrum nya motorleder och trafikplatser. Förbifarten har förlagts i tunnel för att skydda det natursköna Ekerö, medan motorvägen går ovan jord i mindre  röststarka förorter som Hjulsta och Akalla.