Aktionskonsensus

Aktionskonsensus

Förbifart Stockholm är en återvändsgränd.
I augusti 2016 sätter vi P för eländet.
Vi har kommit till Vägs Ände.

Trots att klimatförändringarna ökar i högt tempo fortsätter byggandet av motorvägar och ökar transporter med fordon som går på fossila bränslen. ”Förbifart” Stockholm, som nu har börjat förberedas, visar med all tydlighet vem som förlorar och vem som vinner på denna politik: Utsläppen kommer framför allt att drabba människor i utsatta områden. Dessutom kommer kollektivtrafiken att försämras eftersom skattepengar går till det ohållbara motorvägsbygget.

Med fredliga civilolydnadsaktioner som blockerar bygget av Förbifart Stockholm kommer vi att säga ifrån mot fossilindustrin och massbilism i städer. Fredag den 12 augusti genomför vi Sveriges största massaktion för klimatet och stoppar bygget av “Förbifart” Stockholm. Vi kommer att se till att folk med olika erfarenheter kan delta i aktionerna. Vi planerar även för en livlig tillståndsgiven manifestation så att man kan uttrycka sitt stöd även om man själv kanske inte vill göra civil olydnad.

Våra aktioner kommer att ske fredligt men bestämt. Vi kommer inte att sätta folk i fara. Vi kommer att använda våra kroppar för att blockera och ockupera, vi kommer inte att skada maskiner och infrastruktur. Vi kommer att använda taktiker för att strömma genom polis­ eller säkerhetsbarriärer och vi kommer inte att reagera på någon provokation. Våra åtgärder kommer att visa på mångfald, kreativitet och öppenhet. Våra åtgärder riktar sig inte mot vägarbetare eller polisen. Säkerheten hos aktionsdeltagarna och arbetarna är av yttersta vikt.

Vi är människor från olika rörelser med olika politiska hemvist. Under aktionerna och förberedelserna vill vi vara öppen för alla deltagare och vi vill ta hand om och stödja varandra. Vi tar gemensamt ansvar för att aktionerna ska lyckas. Med åtgärder som utbildning och träning i förväg kommer vi att förbereda oss tillsammans för blockaden.

Vi är ett öppet nätverk av organisationer, grupper och individer från hela landet som tillsammans tar ställning mot fossil infrastruktur och det orättvisa och destruktiva ekonomiska systemet. Vi är en del av den globala gräsrotsrörelsen för klimaträttvisa och demokrati. Kom med!