Upprop

Skriv under detta brev du också! Skriv under här:
campaigns.350.org/petitions/vags-ande-stoppa-atervandsgranden-forbifart-stockholm

Hej Isabella Lövin,

Som nytillträdd klimatminister så förstår vi att det är många tuffa beslut på bordet. För att vi ska klara klimatmålen så krävs det konkreta beslut som minskar koldioxidutsläppen. Det är inte bara för att följa avtalet från klimattoppmötet i Paris, utan framför allt för att vi vill att jorden gå att bo på framöver. För att undvika oöverstigliga klimatförändringar måste uppvärmningen hållas till 1,5 grader. Men redan idag måste människor fly sina hem i den södra delen av jordklotet, på grund av direkta klimatkatastrofer eller konflikter som utlösts av dessa.

Ett stort ansvar hamnar på transporter som fortfarande utgör en stor del av utsläppen. Enligt en rapport från internationella energiorganet IEA är Förbifart Stockholm en del av racet mot global uppvärmning. För klimatet, för miljörättvisa i de förorter som drabbas av vägen och för ett hållbart trafiksystem så kräver vi att återvändsgränden Förbifart Stockholm stoppas. Trängselskatten, som är tänkt att finansiera bygget, bör istället gå till kollektivtrafiken.

Tar inte ni politiker klimatansvaret, så måste vi ta det själva och genom civil olydnad stoppa bygget. Vi har kommit till Vägs Ände

Varför är detta viktigt?

Förbifart Stockholm är ett avskräckande exempel på hur koldioxidutsläpp, miljörasism och gamla drömmar om massbilism kan hota ett samhälle. Oavsett hur många gånger experter säger att bilismen kommer att öka, oavsett hur mycket bostadsområden kommer drabbas av sämre luft och oavsett hur mycket det skärs ner på kollektivtrafiken så blir många politikers svar detsamma: vi ska bygga mer motorväg.

Kostnaden beräknas bli upp till 46 miljarder kronor, med syftet att proppa in fler bilar i Stockholms rådande trafikinfarkt. Eftersom bilen är så ineffektiv jämfört med gång, cykel och kollektivtrafik så kommer mer mark att tas i anspråk för parkering, samtidigt som luften blir sämre och klimatpåverkan ökar.

För att minska klimatförändringarna måste majoriteten av alla fossila bränslen stanna i marken. Det innebär att infrastruktur som väntas öka utsläppen och förbränningen av fossila bränslen måste stoppas.

”Miljöbilar” fortsätter vara en idé riktad till de som har råd att köpa sig fria från dåligt samvete, och kan på sin höjd flytta utsläppen till andra delar av världen. Men för klimatet spelar det förstås ingen roll var utsläppen sker. Och för oss som bor i städer ockuperade av bilar så är det inte heller någon räddning.

Vi kräver att:

  • Förbifarten stoppas och investeringarna istället går till kollektivtrafiken
  • Regeringen respekterar Parisavtalet och ser till att inga klimathotande projekt godkänns
  • Att man lyssnar på människor i de orter som drabbas

Eftersom vi inte kan vänta på att politikerna tar rätt beslut så tänker vi nu ta saken i egna händer och genom civil olydnad stoppa bygget tillsammans.

mvh
Vägs Ände

Skriv på vårt brev här!