Skriv på uppropet för klimatansvar!

21 jun

Skriv på uppropet för att regeringen ska ta sitt klimatansvar!

Vi har kommit till Vägs Ände – återvändsgränden ska stoppas.
Vi kräver att:

  • Förbifarten stoppas och investeringarna istället går till kollektivtrafiken
  • Regeringen respekterar Parisavtalet och ser till att inga klimathotande projekt godkänns
  • Att man lyssnar på människor i de orter som drabbas

Skriv under här:
https://campaigns.350.org/petitions/vags-ande-stoppa-atervandsgranden-forbifart-stockholm