Stöd aktionen

Stödförklaring

Vi ber så många organisationer och nätverk som möjligt att uttala sitt stöd för Vägs Ände. Meddela ert stöd till e-postadressen info@vagsande.se

Stöd aktionen Vägs Ände!

Solidaritet med de fredliga aktionerna mot ”Förbifart” Stockholm

Trots att klimatförändringarna ökar i högt tempo fortsätter byggandet av motorvägar och ökar transporter med fordon som går på fossila bränslen. ”Förbifart” Stockholm, som just har börjat förberedas, visar med all tydlighet vem som förlorar och vem som vinner på denna politik: Utsläppen kommer framför allt att drabba människor i utsatta områden. Dessutom kommer kollektivtrafiken att försämras eftersom skattepengarna går till motorvägsbygget.

Även en framtida massiv omställning till elbilar kommer inte lösa miljöproblemen, utan vi måste minska transportbehoven och öka kollektivtrafiken. Att bygga en motorväg är fel väg att gå – fler vägar leder till ökad trafik. Både lokalbefolkning och miljö- och andra organisationer har motsatt sig detta sedan många år.

Förbränning av fossila bränslen är en av de främsta orsakerna till den globala klimatförändringen. Miljontals människor, särskilt i Syd, lider av dess katastrofala konsekvenser, från torka, svält, utrotning av arter, extremt väder och översvämningar. Många av dessa människor har redan flytt idag. De internationella klimatförhandlingarna, såsom COP21 i Paris, kommer att förbli misslyckade så länge kol, olja och gas exploateras. Därför har många människor från hela planeten tagit saken i egna händer under de senaste åren. Även transportsektorn måste ställas om genom en rättvis transportpolitik inom planetens gränser! En sådan omställning kan leda till hållbara arbetstillfällen.

Vi, organisationer som undertecknar denna förklaring vill se denna förändring i svensk transportpolitik och anser att ”Förbifart” Stockholm måste läggas ner. Inför den hotande klimatkatastrofen samt lokala orättvisor som planen leder till kan vi förstå att människor känner sig tvingade att motsätta sig motorvägsbygget med civil olydnad.

Aktionskonsensusen för kampanjen ”Vägs Ände” betonar sin oro för säkerhet och öppenhet för alla inblandade och utesluter förstörelsen av infrastruktur och äventyrande av personer under aktionen. Civil olydnad mot existentiella faror och olägenheter har en lång och viktig demokratisk historia.

”Vägs Ände” är ett uppvaknande tecken för att avsluta en destruktiv trafikpolitik, ett tecken för att bevara miljön överallt och för praktisk solidaritet med våra medmänniskor i världen – särskilt de som hotas av klimatförändringarna redan idag. Vi deklarerar vår solidaritet med alla människor som är engagerade i fredligt motstånd mot utvinning och förbränning av fossila bränslen.